مارامو

 مژده نوروزی هستم، مدیر بازرگانی تولیدی بازرگانی طهرانی هستم. شرکت تولیدی بازرگانی طهرانی با 17 سال سابقه کار در واردات توری پشت سنگ، اپوکسی پشت سنگ و محصولات شیمی ساختمان که دفتر مرکزی در شهر تهران و منطقه امیر اباد و انبار واقع در کاظم اباد، اتوبان ساوه مشغول به فعالیت و کار بازرگانی است.
رشته دانشگاهی من مترجمی زبان بوده ودر حال حاضر مشغول گذراندن دوره ارشد مدیریت در موسسه TBS هستم. گذراندن این دوره ها و نوع اموزش این موسسه باعث ارتقا شغلی و کسب مهارت در حرفه و کار و حتی ارتقا شخصیم شده است.

در تولیدی بازرگانی طهرانی کار فروش را هم در کنار دیگر فعالیت هایم در شرکت انجام می‌دهم.کار فروش را خیلی دوست دارم چون نوع ارتباط و تعامل با افراد می‌تواند در بالا بردن تعامل اجتماعی من موثر باشد و باعث ارتقا من بشود.

تماس با ما

گالری

محصولات ساختمانی

اخبار

تماس با ما

گالری

محصولات ساختمانی

اخبار

مارامو

بنده مژده نوروزی، مدیر بازرگانی تولیدی بازرگانی طهرانی هستم. شرکت تولیدی بازرگانی طهرانی با 17 سال سابقه کار در واردات توری پشت سنگ، اپوکسی پشت سنگ و محصولات شیمی ساختمان که دفتر مرکزی در شهر تهران و منطقه امیر اباد و انبار واقع در کاظم اباد، اتوبان ساوه مشغول به فعالیت و کار بازرگانی است.
رشته دانشگاهی من مترجمی زبان بوده ودر حال حاضر مشغول گذراندن دوره ارشد مدیریت در موسسه TBS هستم. گذراندن این دوره ها و نوع اموزش این موسسه باعث ارتقا شغلی و کسب مهارت در حرفه و کار و حتی ارتقا شخصیم شده است.

در تولیدی بازرگانی طهرانی کار فروش را هم در کنار دیگر فعالیت هایم در شرکت انجام می‌دهم.کار فروش را خیلی دوست دارم چون نوع ارتباط و تعامل با افراد می‌تواند در بالا بردن تعامل اجتماعی من موثر باشد و باعث ارتقا من بشود.